Wat is een functionele analyse

De functionele analyse is zowel een fase als een deliverable in een software project. In dit artikel bekijken we waarom een goede functionele analyse belangrijk is voor het succesvol afronden van uw software project, en wat de kenmerken van een correcte functionele analyse zijn.

Functionele analyse in een notendop

Héél kort door de bocht is een functionele analyse de volledige omschrijving hoe de uiteindelijke software moet functioneren. Wat moet er gebeuren als de gebruiker deze handeling uitvoert? Welke informatie moet er op dit bepaald scherm te zien zijn? Welke gegevens moeten er in dit formulier kunnen worden ingegeven? Dit zijn de vragen waarop een functionele analyse een eenduidig antwoord moet kunnen geven.

We hebben het in de voorgaan paragraaf al even aangeduid om er de aandacht op te trekken: de functionele analyse moet eenduidige antwoorden kunnen geven. Dit geeft meteen het belang van de functionele analyse aan: wat in de functionele analyse staat is de waarheid, het enige correcte antwoord en hier moet iedereen op vertrouwen.

Aan de hand van de functionele analyse kunnen de software ontwikkelaars aan de slag om de uiteindelijke software te schrijven en het project tot een goed einde te brengen. Omdat alle functionaliteiten van de software, met inbegrip van alle kleine hoekjes, kantjes en uitzonderingen hierin omschreven zijn is dit zonder twijfel een lijvig document. Daarom is het opstellen van de functionele analyse een zeer belangrijke fase die intensief door de klant zal worden beleefd.

Wie maakt de functionele analyse?

Het schrijven van de functionele analyse is een taak van de functioneel analist. In grote bedrijven heeft men vaak één of meerdere analisten in dienst. Bedrijven die software ontwikkelen laten de taak van functioneel analist vaak uitvoeren door senior ontwikkelaars of hebben dedicated mensen in dienst hiervoor.

Meer en meer wordt ook beroep gedaan op een externe partner die in samenspraak met het bedrijf de nodige processen zal doorgronden en keuzes maakt over de te automatiseren stappen.

De taak van de functioneel analist is het verzamelen van zoveel mogelijk informatie van de business, om deze vervolgens te verwerkingen in de uiteindelijke analyse. Het verzamelen van deze informatie kan gebeuren op verschillende manieren. Vaak maakt men gebruik van interviews en workshops om de betrokken personen te bevragen.

Inhoud van de functionele analyse

Vaak krijgen we de vraag hoe uitgebreid het resulterende document moet zijn of hoeveel pagina’s een functionele analyse moet tellen. Dit zijn echter de verkeerde vragen. Er zijn functionele analyses die compleet zijn met een 4-tal pagina’s, maar andere projecten hebben honderden bladzijden met informatie en beschrijvingen.

Inhoudelijk kunnen we stellen dat volgende elementen in een functionele analyse thuishoren:

  1. Inleiding tot het project
  2. Oplijsten van verschillende actoren
  3. Omschrijven van functionaliteiten

Naast het uitschrijven van de functionaliteiten en vereisten die worden vastgelegd bij het verzamelen van de informatie maakt de functioneel analist ook gebruik van schema’s, diagrammen en mockups om de werking van de software te beschrijven.

Waar stopt de functionele analyse?

Ook belangrijk om bij stil te staan is wat er niet in de functionele analyse staat. De scope van de functionele analyse stopt bij hoe de software moet geschreven worden. Een puur functionele analyse bevat dus geen technische details over de implementatie van de software. Hoewel deze vereisten zeker ook belangrijk zijn moeten deze worden opgenomen in de technische analyse en hebben deze met het functionele niets te maken.

De reden hiervoor is eigenlijk zeer eenvoudig: de functionele analyse is voor alle stakeholders een referentiedocument. Hier primeert de functionaliteit van de software en niet de technische implementatie. De eindgebruikers van de software kunnen geef feedback geven over de technische implementatie (bv de gebruikte database technologie) terwijl ze wel betrokken moeten worden bij het functionele aspect.Leave a Reply

De functionele analyse is zowel een fase als een deliverable in een software project. In dit artikel bekijken we waarom een goede functionele analyse belangrijk is voor het succesvol afronden van uw software project, en wat de kenmerken van een correcte functionele analyse zijn.

Functionele analyse in een notendop

Héél kort door de bocht is een functionele analyse de volledige omschrijving hoe de uiteindelijke software moet functioneren. Wat moet er gebeuren als de gebruiker deze handeling uitvoert? Welke informatie moet er op dit bepaald scherm te zien zijn? Welke gegevens moeten er in dit formulier kunnen worden ingegeven? Dit zijn de vragen waarop een functionele analyse een eenduidig antwoord moet kunnen geven.

We hebben het in de voorgaan paragraaf al even aangeduid om er de aandacht op te trekken: de functionele analyse moet eenduidige antwoorden kunnen geven. Dit geeft meteen het belang van de functionele analyse aan: wat in de functionele analyse staat is de waarheid, het enige correcte antwoord en hier moet iedereen op vertrouwen.

Aan de hand van de functionele analyse kunnen de software ontwikkelaars aan de slag om de uiteindelijke software te schrijven en het project tot een goed einde te brengen. Omdat alle functionaliteiten van de software, met inbegrip van alle kleine hoekjes, kantjes en uitzonderingen hierin omschreven zijn is dit zonder twijfel een lijvig document. Daarom is het opstellen van de functionele analyse een zeer belangrijke fase die intensief door de klant zal worden beleefd.

Wie maakt de functionele analyse?

Het schrijven van de functionele analyse is een taak van de functioneel analist. In grote bedrijven heeft men vaak één of meerdere analisten in dienst. Bedrijven die software ontwikkelen laten de taak van functioneel analist vaak uitvoeren door senior ontwikkelaars of hebben dedicated mensen in dienst hiervoor.

Meer en meer wordt ook beroep gedaan op een externe partner die in samenspraak met het bedrijf de nodige processen zal doorgronden en keuzes maakt over de te automatiseren stappen.

De taak van de functioneel analist is het verzamelen van zoveel mogelijk informatie van de business, om deze vervolgens te verwerkingen in de uiteindelijke analyse. Het verzamelen van deze informatie kan gebeuren op verschillende manieren. Vaak maakt men gebruik van interviews en workshops om de betrokken personen te bevragen.

Inhoud van de functionele analyse

Vaak krijgen we de vraag hoe uitgebreid het resulterende document moet zijn of hoeveel pagina’s een functionele analyse moet tellen. Dit zijn echter de verkeerde vragen. Er zijn functionele analyses die compleet zijn met een 4-tal pagina’s, maar andere projecten hebben honderden bladzijden met informatie en beschrijvingen.

Inhoudelijk kunnen we stellen dat volgende elementen in een functionele analyse thuishoren:

  1. Inleiding tot het project
  2. Oplijsten van verschillende actoren
  3. Omschrijven van functionaliteiten

Naast het uitschrijven van de functionaliteiten en vereisten die worden vastgelegd bij het verzamelen van de informatie maakt de functioneel analist ook gebruik van schema’s, diagrammen en mockups om de werking van de software te beschrijven.

Waar stopt de functionele analyse?

Ook belangrijk om bij stil te staan is wat er niet in de functionele analyse staat. De scope van de functionele analyse stopt bij hoe de software moet geschreven worden. Een puur functionele analyse bevat dus geen technische details over de implementatie van de software. Hoewel deze vereisten zeker ook belangrijk zijn moeten deze worden opgenomen in de technische analyse en hebben deze met het functionele niets te maken.

De reden hiervoor is eigenlijk zeer eenvoudig: de functionele analyse is voor alle stakeholders een referentiedocument. Hier primeert de functionaliteit van de software en niet de technische implementatie. De eindgebruikers van de software kunnen geef feedback geven over de technische implementatie (bv de gebruikte database technologie) terwijl ze wel betrokken moeten worden bij het functionele aspect.Leave a Reply