Wie is Sinax?

Sinax is het consulting bedrijf van Michael Anckaert. Wij focussen op het helpen van organisaties om betere software te ontwikkelen en het ontwerpen van goede IT architecturen.

Om dit te realiseren focussen we op het gebruik van Cloud technologie en moderne development methodieken.

We hebben meer dan 12 jaar ervaring met software ontwikkeling, systeem beheer en IT architectuur.

“Software is eating the world en Sinax is er om uw organsatie hiermee te helpen omgaan.

Michael Anckaert

Michael Anckaert

Senior Solution Architect

AWS Certified Solutions Architect – Helpt jou met het bouwen van betere software en IT architectuur.

How can we help you?

Are you working on a Cloud project using Amazon Web Services and think you can benefit from my experience? Feel free to reach out and let’s discover what I can do for you!

“When you are in the financial industry you know the image you have to project to people. You have to be agile and authoritative; Consulting WP is the way to go for financial institutions.”

placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems